Chrëstmoart

Wéi all Joer si mir och um Eechternoacher Chrëstmoart vertrueden!

Komm bis laanscht, schmaacht en mat Léift gemaachte Paangech oder maacht äert eege Brout um Bengel iwwert dem Féier! Mir freeën eis!

Wéini? 17-18 Dezember 2019