Tembo 21+ Joer

Versammlung: mir leen eis Versammlungen ëmmer spontan fest

Chef de Stamm: Anne-Caroline Berscheid

Assistant Chef de Clan: Sophie Steinmetz

All Scout iwwert 21 Joer ass Tembo.
Gläichzäiteg kann een och Chef/Responsabel vun enger anerer Branche sinn.

D’Tembo organiséiere sech als Stamm. Meeschtens sinn et Temboen aus deem selwechten Grupp, déi de Stamm forméieren. De Stamm ass selbststänneg, onofhängeg an organiséiert sech sai Programm selwer. Bei den Tembo ginn et keng Cheffen méi, just nach en Tembo-Responsabel.

D’Tembo sinn esouwuel Ënnerstëtzung fir hire Grupp, wéi och eng Branche mat eegene Projet’en a Programm. 

Bei dëser Branche steet de sozialen Aspekt duerch de Scoutsgeescht am Mëttelpunkt an beräichert hiren Group mat enger laangjäreger Scoutserfahrung.

Duerch Benevolat, konstant Weiderbildung, Entfale vun Kompetenzentwécklung weisen d’Tembo de méi jonke Scouten den Wee a gräifen hinnen ënnert d’Ärm.