Theater

Wéi säit méi wéi 30 Joër, spillen d’Quaichleken rëm Theater an verschiddenen Altersheimer an maachen domat hir BA. Dës Joër gëtt alles kunterbunt mam Thema: „déi faarweg Welt vun den Quaichleken“. Mir trieden op op folgenden Plaatzen :

  • 27. Februar 2020 an der Belle-Vue zu Eechternoach um 19h00
  • 29. Februar 2020 am Spidol zu Eechternoach um 15h00
  • 8. März 2020 an der Maison de Soins „op Lamp“ zu Waasserbëlleg um 15h30

Vun Wëllefchen bis „aalen Hues“ freet sëch jiddereen iwwert all Besuch an mir hoffen iech zahlraïch baï eisen Optrëtter begréissen ze kënnen!

Fotoen vum 2019

Fotoen vum 2018